Van điện từ nối bích DFD – 40CF …. 200CF Hiệu Round-Star

Van điện từ nối bích DFD –  40CF; 50CF; 65CF; 80CF; 100CF; 125CF; 150CF; 200CF mang thương Hiệu Round star. Được Công ty TNHH thương mại kĩ thuật Tân Bình làm đại lý chính thức và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.