Van điện từ dùng cho axit UPVC

Van điện từ dùng cho axit UPVC là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van.

Danh mục: