Van điện từ nối bích DFD – 40JF …. 200JF Round-Star

Van điện từ nối bích thân inox DFD – 40JF; 50JF; 65JF; 80JF; 100JF; 125JF; 150JF; 200JF. Mang thương hiệu Round star được Công ty TNHH thương mại kĩ thuật.