Van điện từ hơi nối ren inox RSPS – 15J, … RSPS – 50J Round-Star

Van điện từ thân inox Model: RSPS – 15J, 20J, 25J, 32J, 40J, 50J hiệu Round-Star. Là loại toàn thân được đúc bằng inox, van được đúc trên máy đúc áp lực cao.

Shell İndir Oyun Dunyası