VAN ĐIỆN TỪ HƠI 2L-15J,…, 2L-50J ROUND STAR 

Công  ty Tân Bình  xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm van điện từ sử dụng cho hơi 2L160, 200, 250,400 – 10j, 15j, 20j, 25j, 35j, 40j Hiệu Round Star. Công  ty Tân Bình  xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm van điện từ sử dụng cho hơi 2L160, 200, 250,400 – 10j, 15j, 20j, 25j, 35j, 40j Hiệu Round Star.