Van điện từ thân đồng PS – 15 …. 50 Round-Star

Van điện từ có Model PS – 15; 20; 25; 32; 40; 50 hiệu Round-Star. Là loại van chịu nhiệt và áp lực cao, thân bằng đồng được đúc dưới dạng đúc áp lực