Coil điện van rũ bụi- Round-Star

Coil điện van rũ bụi- Round-Star. Mang thương hiệu Round star được Công ty TNHH thương mại kĩ thuật. Làm đại lý chính thức và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.