Coil điện D04-310 Round-Star

Coil điện D04-310 Round-Star. Mang thương hiệu Round star được Công ty TNHH thương mại kĩ thuật. Làm đại lý chính thức và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.