Van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit (D8 -D50)