Vòi vặn đồng D15, D20

Vòi vặn đồng D15, D20 : là một van kiểm soát các chất lỏng .Vòi có chất liệu bằng đồng. Thiết bị này, tại đây đóng vài trò như là chốt dẫn cuối cùng từ nguồn chất lỏng ( nước máy ) đến nơi tiêu dùng. Là một thiết bị gắn vào tường, thiết kế dạng cong, giúp cho nguồn chất lỏng khi thoát ra không bị bắn.

Kích thước : D15-D20

Tên sản phẩm : Vòi vặn đồng