Vòi gạt đồng

Vòi gạt đồng  :vòi gạt  là một van kiểm soát các chất lỏng hoặc khí (đối với gas).Vòi có chất liệu bằng đồng, Thiết bị này tại đây đóng vài trò như là chốt dẫn cuối cùng từ nguồn chất lỏng ( nước máy ) đến nơi tiêu dùng. Vòi gồm có các loại như vòi nước máy, vòi bia, vòi gas, cùng các biến thể của vòi nước như như vòi hoa sen, vòi nóng lạnh, vòi xịt nước, vòi rồng, vòi cứu hỏa…

  • Kích thước 1/2″x3/4″ (DN15) – 3/4”x1” (DN20)
  • Xuất xứ: hãng F.I.V. (I-ta-li-a) Italy