Van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi (D8 -D50)

Van điện từ đồng nối bích dùng cho hơi (D5- D50)  được điều khiển bởi dòng điện 220V hoặc 24V được điều hành thông qua một cuộn dây.

Hacker Blog Oyun Hileleri