Van cầu hơi gang yên ngựa mặt bích

Van cầu hơi gang yên ngựa mặt bích: là 1 thiết bị van công nghiệp do công ty TNHH Tân Bình cung ứng. Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp.

Kích thước:   DN50  đến  DN200

 Vật liệu: Gang