Trụ cứu hỏa- Van cứu hỏa

FHD – Trụ cấp nước PCCC là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt dọc theo đường phô, đê nhân viên cứu hỏa lấy nước phục vụ cho mục đích PCCC.

Danh mục: Từ khóa: