Đồng hồ đo lưu lượng nước nối cơ ren D15,D20, D25

 

 Đồng hồ đo lưu lượng nước nối cơ ren D15,D20, D25 : là 1 thiết bị được sử dụng để đo lưu lượng nước được sử dụng trọng một quá trình nào đó. ( Dạng nối ren). Sản phẩm do công ty TNHH Tân Bình cung cấp.

Kích thước D15, D20, D25

  Kiểu lắp: Lắp ren

Shell İndir Oyun Dunyası