Tag Archives: Van bướm tay gạt toàn thân

Van bướm tay gạt toàn thân inox là một van ngắt với cấu trúc tương đối đơn giản. Ở vị trí đóng, đĩa chặn van khoan trong khi ở vị trí mở. Đĩa được quay để cho phép dòng chảy. Một phần tư lần lượt đưa van từ mở hoàn toàn đến vị trí đóng […]