Tag Archives: Van 5/2 điện từ là gì? Những điều cần biết về van 5/2.

Van 5/2 là một loại van đảo chiều điều khiển xi lanh tác dụng kép, động cơ. Van 5/2 cũng có thể điều khiển bằng cơ khí. Bằng khí nén hay điện một phía hoặc cả hai phía. Các van điều khiển bằng khí nén hay điện cả hai phía. Có đặc điểm như các […]