Tag Archives: Sự khác biệt giữa van cổng và van bị

Sự khác biệt giữa van cổng và van bi là gì Van cổng. Một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống ống nước chức năng là các van chứa. Van cho phép bắt đầu và dừng dòng chảy của chất lỏng. Và chúng cần phải hoạt động tốt để tránh rò rỉ […]