Tag Archives: đấu dây một van điện từ

Đấu dây của van điện từ rất đơn giản. Đường dây điện của van điện từ có thể được chia thành ba loại, bao gồm dây nối đất, cực dương và cực âm. Về mặt AC, cực dương và cực âm không thể bị bỏ quên khi đấu dây van điện từ. Về mặt DC, cần chú ý […]