Van điện từ là loại van hoạt động chủ yếu nhờ dòng điện.