Ống và phụ kiện nhiệt PVC Việt Pipe

Ống và phụ kiện nhiệt PVC Việt Pipe là sản phẩm do công ty TNHH Tân Bình phân phối. Sản phẩm, được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp. Như cấp thoát nước, các công trình xây dựng, hộ gia đình.

Thông số kỹ thuật

Vật liệu: Vinyl Cloride
Kích cỡ: Từ DN21 mm đến DN 630mm