Ống và phụ kiện nhiệt PVC Tiền Phong

Ống và phụ kiện nhiệt PVC Tiền Phong :là thiết bị do công ty TNHH Tân Bình phân phối.Thiết bị, được sử dụng nhiều trong các công trình cấp thoát nước, các c;ông trình xây dựng, hộ gia đình.