Ống và phụ kiện nhiệt PPR Việt Pháp

Ống và phụ kiện nhiệt PPR Việt Pháp: do công ty TNHH Tân Bình phân phối. Thiết bị được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, điện nước..vv