Ống và phụ kiện nhiệt PPR Dismy

Ống và phụ kiện nhiệt PPR Dismy là thiết bị do công ty TNHH Tân Bình phân phối. Thiết bị được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp điện nước. Sử dụng cho hộ gia đình và các công trình xây dựng.